1970 ΕΛΛΗΝΙΚ0Σ ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΑΣΠΡΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΠΕΖΙΚΟΥ

 
370.00
1360
Σε Απόθεμα
+
1970 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ  ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΑΣΠΡΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΠΕΖΙΚΟΥ ( ΧΙΤΩΝΙΟ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ- ΠΗΛΗΚΙΟ )