1955 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΑΚΙ ΠΗΛΗΚΙΟ ΑΝΟΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ( Ν.56 )

 
120.00
1510
Σε Απόθεμα
+
1955 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΑΚΙ ΠΗΛΗΚΙΟ ΑΝΟΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ( Ν.56 )