1950 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΑΚΙ ΠΗΛΙΚΙΟ ΑΝΟΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ( Ν.56 )

 
125.00
2030
Σε Απόθεμα
+
1950 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΑΚΙ ΠΗΛΙΚΙΟ ΑΝΟΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ( Ν.56 )