1950 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΑΚΙ ΠΗΛΗΚΙΟ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ( Ν.56 )

 
120.00
8545
Σε Απόθεμα
+
1950 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΑΚΙ ΠΗΛΗΚΙΟ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ( Ν.56 )