1950 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΑΚΙ ΠΗΛΗΚΙΟ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ( Ν.54 )

 
125.00
8471
Σε Απόθεμα
+
1950 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΧΑΚΙ ΠΗΛΗΚΙΟ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ ( Ν.54 )