ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΛΑΚΕΤΑ 95 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΟΙΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ( ΔΙΑΤ.14Χ12 ΕΚ. )

 
13.00
2536
Σε Απόθεμα
+
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΛΑΚΕΤΑ 95 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΟΙΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ( ΔΙΑΤ.14Χ12 ΕΚ. )