1960 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΧΡΥΣΟ ΑΜΦΙΜΑΣΧΑΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ ΕΠΩΜΙΟ Υπ' αριθ.3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ

 
250.00
9302
Σε Απόθεμα
+
1960 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ  ΧΡΥΣΟ ΑΜΦΙΜΑΣΧΑΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕ ΕΠΩΜΙΟ Υπ' αριθ.3 ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ